Τι κάνουμε

Τι θα κάνουμε με την δωρεά σου;

Επισκευή, επαναχρησιμοποίηση, μεταποίηση, ανακύκλωση. Σε κάθε περίπτωση θα την αξιοποιήσουμε!

 

Αναλόγως με το αντικείμενο και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, θα ακολουθήσει τις εξής πορείες:

Εγγραφείτε στο newsletter μας!

Θα λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις για τις δράσεις και τα εργαστήρια.